15Stále existuje v ČR spousta míst, kam není zavedená kanalizace. Možná se jedná o vaši chatu nebo chalupu, nebo domek vaší babičky v malé vesničce. Jednou z nejběžnějších možností odvodu a akumulace odpadních vod i splašků u objektů, které nejsou napojeny na odpadní kanalizaci, je jímka (žumpa), septik nebo čistička odpadních vod.

Pro zbudování septiku nebo čističky odpadních vod si budete muset vyjednat stavební povolení. Součástí projektu by měl být také nezbytný hydrogeologický posudek, který dokáže projekt správně posoudit i s ohledem na typ podloží. Jímka není (na rozdíl od septiku) vodní dílo, a proto stačí ohlášení stavebnímu úřadu.

Jímky jsou na rozdíl od septiků bezodtokové a musí se proto vyvážet. Při jejich výběru hraje roli několik faktorů, např. počet lidí v objektu, velikost prostoru, podloží, volba vhodného materiálu (plast x beton).

BETONOVÉ JÍMKY

Betonové jímky jsou v dnešní době lidmi stále preferované. Pojďme se nyní podívat na jejich výhody. Jednou z hlavních výhod těchto jímek je vysoká odolnost proti tlaku zeminy i zásypu, stejně jako vůči hladině podzemní vody či přejezdu vozidly. Naše firma nabízí betonové jímky, a to ve dvou provedeních, kruhové nebo hranaté.

Jímky kruhové s objemem od 0,75 m3 do 300 m3
Jímky hranaté, nebo-li GAMA jímky, s objemem od 8 m3 do 25 m3

Na druhou stranu je usazení betonových jímek vzhledem k jejich vyšší hmotnosti náročné na techniku. Na místa, kam se těžká technika nedostane, tak betonovou jímku nelze instalovat. V tomto případě je tedy vhodné zvolit plastovou jímku.

PLASTOVÉ JÍMKY

Plastové jímky jsou oproti betonovým jímkám lehčí, tudíž se s nimi snadněji manipuluje na těžko dostupných místech. Jsou vyráběny z kvalitních materiálů, jako je např. polypropylen. Další nespornou výhodou je jejich nižší pořizovací cena. Na trhu jsou k dostání jímky samonosné, k obetonování a dvouplášťové. Jímky k obetonování umístíte i do staticky velmi náročných terénů, jakými jsou svahy, skalní podložní atp. Dvouplášťové jímky jsou výborným řešením, pokud plánujete realizaci na pozemku s výskytem podzemní vody nebo jílovitých půd.

Na druhou stranu se může občas stát, že i přes obetonování dvouplášťové plastové jímky v místě s vysokou hladinou spodní vody jímka vyplave nahoru. V tomto případě, pokud to okolní terén dovolí, je lepší sáhnout po betonové jímce. Ušetříte si čas, peníze i značné problémy s nevyhovující jímkou.

Jak plastové, tak betonové jímky mají něco do sebe. Je na každém, aby zvážil všechna pro a proti a v případě nejasností se obrátil na odborníky. Pokud jste se rozhodli pro betonovou jímku, neváhejte se obrátit na naši firmu a nechte si vypracovat nezávaznou cenovou nabídku.

Neradi voláte? Napište nám!

Vyplňte prosím Vaše jméno.

Nesprávný formát telefonního čísla.

Nesprávný formát emailu.

Vyplňte prosím místo realizace.

Řekněte nám prosím více.

Je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.