Nabízíme kompletní dodávku betonových jímek na klíč:

 • Jímky kruhové DJ jsou pojezdové (i nákladním vozem) a jsou vhodné do spodních vod
 • Betonové jímky dovezeme nákladní dopravou
 • Provedeme kompletní výkopové práce
 • Jímky usadíme jeřábem

Co je domovní jímka?

Domovní jímka je prefabrikovaná železobetonová podzemní nádrž. Skládá se z vlastní kruhové nádrže, víka jímky a poklopu. V plášti nádrže je vyvrtán otvor pro přítokové potrubí. Ve víku jímky je otvor 625 mm pro šachtový vstup, který se uzavírá kruhovým poklopem. Pro výškové zarovnání vstupu (úrovně poklopu) s okolním terénem lze mezi šachtový poklop a víko osadit vyrovnávací prstence, které se dodávají v tloušťkách 6 cm, 8 cm a 10 cm. Neprostupnost jímky zajišťuje použitý vodostavební železobeton. Součástí dodávky je prohlášení o shodě. Vyrovnávací prstence jsou zaizolovány polyuretanovou vodotěsnou pěnou. Víko jímky je těsněno pryžovým těsněním.

Výrobní možnosti - variability

Objekt jímky je možné přizpůsobit stavebním požadavkům investora v těchto parametrech:

 • výška nádrže jímky (změna objemu)
 • nátokový otvor (počet, umístění a průměr)
 • vstupní otvor ve víku (1 nebo 2)
 • únosnost poklopu (B125kN nebo D400kN)

Pro nepříznivé hydrogeologické podmínky staveniště lze jímku opatřit protivztlakovým límcem.

Manipulace a doprava jímek

S jímkou je možné manipulovat pomocí jeřábu odpovídající hmotnosti manipulovaných částí a manipulační vzdálenosti. Pro zavěšení je jímka opatřena čtyřmi oky. S poklopem a vyrovnávacími prstenci je možné manipulovat ručně. Dopravu je nutné provádět na dopravních prostředcích odpovídajících nosnosti a rozměrům.

Instalace a stavební připravenost

Pro uložení je nutné vyhloubit stavební jámu odpovídající velikosti jímky a dnem vyrovnaným pískem nebo štěrkem (není třeba betonového základu). Pískové (štěrkové) lože musí být vodorovné a stejnoměrně zhutněné. V případě, že by se pod dnem nádrže vyskytovaly nestejnoměrné základové poměry (např. části původních základových pasů apod.), musí být tyto překážky odstraněny na hloubku min. 500 mm a musí zde být zřízen hutněný roznášecí polštář. Ke stavební jámě musí být možný přístup pro odpovídající dopravní prostředek a jeřáb.

Osazení jímky

Je možné osadit do terénu bez dalšího statického zajištění za podmínky, že maximální výška zasypání stropu je 2,00 m. Hloubka základové spáry pro nejvyšší typ nádrže smí být tedy max. 4,50 m. Nádrže musí být umístěny tak, aby nemohlo dojít k pojíždění terénu nad nádržemi a v jejich těsném okolí vozidly. Hladina spodní vody smí zasahovat nad úroveň základové spáry.

Způsob osazení do terénu musí být řešen v rámci stavebního projektu zpracovaného oprávněnou osobou. Osazení se provádí následujícím postupem:

 • uložení jímky do stavební jámy
 • viz odstavec stavební připravenost
 • vyskládání komínku z distančních kroužků TBS pro dorovnání s terénem
 • uložení poklopu - napojení potrubí do nátokového otvoru nasazením potrubí do průchodky
 • zahrnutí zeminou (je možné použít místní materiál z výkopu)

Zasypávání jímek

Nádrž musí být zasypávána stejnoměrně po celém obvodu. Spolu se zasypáváním musí být nádrž postupně plněna vodou vždy přibližně do výšky okolního obsypu. Tímto postupem dojde k dokonalé konsolidaci podloží pod nádrží, zamezí se vzniku poklesů terénu nad nádrží po jejím naplnění a zamezí se vzniku lokálního přetížení konstrukce.

Domovní betonové jímky - technické parametry

MateriálVodostavební železobeton B45
Příklady průměrů vnitřní 1,5 m 2,0 m 2,5 m
  vnější 1,8 m 2,3 m 2,8 m
Max. výrobní výšky jednoho kusu   3,0 m 3,0 m 3,0 m
Max. užitný objem (bez použití nástavců)   4,7 m3 8,4 m3 13,2 m3
Tloušťka víka včetně profilového zámku   0,3 m 0,3 m 0,3 m
Tloušťka dna   0,12 m 0,12 m 0,12 m
Průměry nátokových otvorů (příklady)   150, 200, 250 mm    

Dodáváme jímky o objemech od 0,75 m3 do 300 m3, dle přání zákazníka.

Poklopy s odvětráváním

Dodáváme poklopy pochozí zátěžové třídy A15 (15kN), pojízdné pro osobní automobily zátěžové třídy B125 (125kN) a pojízdné pro nákladní automobily zátěžové třídy D400 (400kN). Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. Veškeré rámy poklopů je možné vsadit nejen do přechodových skruží (kónus), ale i do přechodových skruží, které se používají při nízkých stavebních výškách místo přechodových skruží (kónusů) nebo do vyrovnávacích prstenců.

TypPopisHmotnost (kg)Výška (mm)bez DHPvč. DPH
A15 pochozí 53 60 1 650 1 997
B125 pojezdový osobní auto 104 100 2 500 3 025
D400 pojezdový nákladní auto 161 120 3 500 4 235

 

Poklopy bez odvětrání

Víko i rám je z šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní. Beton je odolný proti posypovým solím. Litina je bez ochranného povlaku. Dosedací plochy víka a rámu jsou mechanicky opracované.

Typ poklopuHmotnost
Víko litinové 21 kg
Víko s betonovou výplní 42 kg
Rám s betonovou výplní 50 kg

Dodáváme na objednávku i celolitinové poklopy s emblémem (minimální množství je 50 ks). Dle vašich návrhů jsme schopni dodat víka se znaky měst, logy stavebních společností, či provozovatelů kanalizační sítě.

Vyrovnávací prstence

Vnitřní průměr (mm)Výška (mm)Šířka betonu (mm)Hmotnost (kg)
625 40 120 26
625 60 120 39
625 80 120 51
625 100 120 64

Reference betonových kruhových jímek

Podívejte se na vybrané fotografie s realizacemi betonových kruhových jímek.

Neradi voláte? Napište nám!

Vyplňte prosím Vaše jméno.

Nesprávný formát telefonního čísla.

Nesprávný formát emailu.

Vyplňte prosím místo realizace.

Řekněte nám prosím více.

Neplatný vstup

Je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.