16Nádrže GAMA se využívají jako akumulační, retenční nebo splaškové nádrže hlavně k rodinným domům. Vyrábí se jako prefabrikované výrobky z betonové směsi. Lze je dodat v různých objemech od 8 do 25 m3. Jímka je dovezena jako jeden kus určený k usazení do vykopané jámy, na nádrži může být nástavba včetně poklopu. Není nutné ji dodatečně obetonovávat, konstrukce je samonosná.

Do pláště nádrže lze přímo ve výrobě osadit prostupové vložky pro požadované přívodní potrubí, nádrže lze mezi sebou vzájemně propojovat a vytvářet tak i větší objemy. Příslušenství nádrže tvoří poklop a vyrovnávací kroužky, kterými se upravuje výška vstupní šachty k terénu. Výrobek nevyžaduje obsluhu a žádnou údržbu, případné změny použití jsou dány provozním řádem objektu.

Použití:

Základní - akumulace odpadních vod u rodinných domků, rekreačních zařízení, drobných provozoven a jiných objektů (nádrže odpovídají požadavkům ČSN 75 6081 „Žumpy“).

Doplňkové - akumulace dešťových vod, retence dešťových vod.

Výhody:

  • jednoduchá montáž
  • prostupy na míru
  • delší životnost
  • výhodný poměr objem/cena
  • typové provedení

Naše firma nabízí betonové jímky Gama, které přiveze na místo, vykope jámu a za pomocí autojeřábu jímku usadí a napojí na potrubí. Naší specializací je na milimetr přesné připojení k odpadu, které neprosakuje.

Neradi voláte? Napište nám!

Vyplňte prosím Vaše jméno.

Nesprávný formát telefonního čísla.

Nesprávný formát emailu.

Vyplňte prosím místo realizace.

Řekněte nám prosím více.

Neplatný vstup

Je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.