Ne každý má to štěstí, že v obci je nebo se staví kanalizace. V takovém případě je nutné poradit si s odpadními vodami jinak. 

Domácí ČOV

Domácí čistírna odpadních vod je zařízení, které odpadní vodu přečisťuje. Výsledkem čistícího procesu uvnitř čistírny je voda zbavená až 97 % nečistot, která může být následně využita pro zalévání nebo vsáknuta na pozemku či odvedena do povrchových vod. Na rozdíl od septiku potřebuje ke své práci elektřinu. Proces čištění je založený na aerobním procesu, kdy dmychadlo vhání do čistírny vzduch.

K rodinnému bydlení vždy doporučujeme domovní čistírnu odpadních vod.

Septik

Septik je komplexnější systém pro zpracování odpadních vod, který se obvykle skládá ze 3 komor. Do nádrže se sbírá odpadní voda z domu a je v ní zároveň přečištěna. Oproti ČOV je septik odolný vůči nepravidelným provozům a hodí se tak lépe k rekreačním objektům. Není závislý na bakteriích a elektřině a nevadí mu ani zazimování. Nevýhodou septiku je prostorová náročnost a ne tak vysoká kvalita přečištění odpadních vod jako v případě ČOV.

Odpadní jímka (hovorově žumpa)

Odpadní jímka je izolovaná bezodtoková nádrž určená k zachytávání odpadních vod. Na rozdíl od septiku musí být dokonale odizolovaná a vodotěsná, tzn. Nesmí žádným způsobem propouštět obsah do okolního prostředí. Obsah jímky musí být pravidelně kontrolován a vyvážen fekálním vozem do čistírny odpadních vod.  

Odpadní jímky jsou často používány v oblastech, kde není možné postavit septickou nádrž nebo jiný zpracovatelský systém. Z pohledu zákona se nejedná o vodní dílo.

 

25

Neradi voláte? Napište nám!

Vyplňte prosím Vaše jméno.

Nesprávný formát telefonního čísla.

Nesprávný formát emailu.

Vyplňte prosím místo realizace.

Řekněte nám prosím více.

Neplatný vstup

Je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.